Galeria

Techniczne Informacje
Wysokość 7 cm
Statyczne informacje
Identyfikator 214
PKWiU 32.50.Z.22.22 Z
Refundowany TAK
Waga 0.0322
EAN
EAN_OE 5904378450359
KOD 000185

POJEMNIK / TUBA DO MIKSERA – POLSKA STERYLNA 100/140ml

Opis
Pojemniki - tuby do miksera - sterylne.

Umożliwiają wyrabianie leków bezpośrednio w pojemniku.

Wspomagają proces prawidłowego sporządzania maści, kremów, czopków.

Pozwalają na odpowiednie przechowywanie i dozowanie leków.    Oferowane rozmiary dostępne na sztuki:

  • 50/70 ml


  • 100/140 ml


  • 200/280 ml

Dodatkowe Informacje
Indywidualnie pakowane, oraz zgodne mechanicznie z mikserami recepturowymi.

Wykonane są z tworzywa polipropylenu (PP).

Pojemnik składa się z trzech części: pojemnika na maść, odkręcanego wieczka oraz zakrętki.

Proces produkcji opakowań oparty jest o politykę jakości spełniającą standardy GMP, normy EN i ISO oraz wymogi Farmakopei Europejskiej, takie jak:

◾wytwarzanie zgodne z wdrożonymi normami jakości ISO 9001:2008 oraz EN ISO 15378:2007 (produkcja i sprzedaż sterylnych opakowań jednorazowego dla produktów leczniczych sporządzanych w recepturze aptecznej)

◾realizacja Programu Higieny pakowania wyrobów medycznych z końcową sterylizacją - klasa czystości D, nadciśnienie, kontrola poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych (powietrze, powierzchnie, personel) oraz mechanicznych

◾podporządkowanie Systemowi Zarządzania Jakością, wdrożonego według wymagań standardu EN ISO 13485:2003, dotyczącego obowiązujących instrukcji pakowania i procedur kontroli międzyoperacyjnej, a także prowadzenia zapisów (Raport pakowania) z zapewnieniem identyfikowalności poszczególnych serii produkcyjnych opakowań, stosownie do wymagań dokumentacji

◾podporządkowanie Systemowi Zarządzania Jakością dotyczącego procesu sterylizacji - kontrolne badania laboratoryjne w zakresie sprawdzania jałowości, wykonywane według metodyki Farmakopei Europejskiej opisanej w obowiązujących instrukcjach Systemu Zarządzania Jakością (Specyfikacja Procesu Sterylizacji według wymagań normy EN 550)

◾kontrola i ocena skuteczności przebiegu procesu pakowania i sterylizacji wykonywana po zakończeniu procesu sterylizacji w Laboratorium Kontroli Jakości na podstawie bioindykatorów spełniających wymagania EN 866-2, z potwierdzeniem prawidłowości przebiegu procesu (Świadectwo Skuteczności Procesu dla każdego cyklu).

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2018 | Tech Mix Katarzyna Płonka, Sobieskiego 391 a, 43-300, Bielsko Biała, Poland, PL
ALPINA
LIEBHERR
OHAUS